{$excerpt:n}
Asp.sztab. Jerzy Barczentewicz wystąpił z prelekcją pt.:”Bezpieczeństwo Seniora we współczesnym świecie” podczas II Krośnieńskiego Sejmiku Senioralnego.
Źródło: policja.pl