Wybory samorządowe Brzozów 2018

Wybory do Rady Miejskiej w Brzozowie:

OKRĘG NR 1 (Brzozów)

OKRĘG NR 2 (Grabownica Starzeńska, Humniska, Humniska Skrzyżowanie, Turze Pole, Górki)

OKRĘG NR 3 (Stara Wieś, Przysietnica, Zmiennica)

Wybory do Rady Powiatu w Brzozowie:

OKRĘG NR 1 (gmina Brzozów)

OKRĘG NR 2 (gminy: Dydnia, Nozdrzec)

OKRĘG NR 3 (gminy: Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna)

Wybory do Rady Powiatu w Brzozowie

Okręg nr 1

Czesław Kędra
Marek Ciesielski
Maria Leń
Marek Wacek
Dominik Arendarczyk
Justyna Kopera
Stanisław Niedzielski
Paweł Baran
Monika Szczepek
Kamila Sobaś

Okręg nr 2

Agata Duda
Adam Skotnicki
Jacek Adamski
Monika Kwolek
Zdzisław Socha
Mieczysław Barć
Agnieszka Blama
Dorota Bluj
Małgorzata Borkowska
Wiesława Czerkies

Okręg nr 3

Mateusz Mikoś
Piotr Obłój
Wioletta Toczek
Agnieszka Adamczyk
Jan Prejsnar
Sylwester Kmiotek
Konrad Śnieżek
Zygmunt Błaż
Jerzy Kuczma
Ryszard Wesołowski