Aktualności

XI Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi

18 października br., już po raz jedenasty, obchodzony będzie Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. Prostytucja, zmuszanie do niewolniczej pracy, handel organami ludzkimi. Polska to nie tylko kraj pochodzenia ofiar, to także kraj tranzytowy i docelowy dla osób wykorzystywanych w prostytucji i przymusowej pracy. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Polska Policja po raz kolejny będzie brała aktywny udział w realizacji tego przedsięwzięcia.Handel ludźmi jest współczesną formą niewolnictwa. Jest to proceder obecnie drugi pod względem wielkości, zaraz po handlu narkotykami, przestępczą działalnością na świecie,
a pierwszą, jeśli chodzi o dynamikę rozwoju. Najczęściej mamy do czynienia z dwoma formami tego procederu. Jest to:

Pamiętajmy, że legalną pracę możemy teraz podjąć w dowolnym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) obejmującego wszystkie kraje UE oraz Islandię, Norwegię
i Liechtenstein (to wyjątek: rynek zamknięty dla obcokrajowców). Bez przeszkód prawnych można pracować w Szwajcarii, która nie należy wprawdzie do UE ani EOG, ale także otworzyła dla Polaków swój rynek pracy. Mimo tych uregulowań prawnych zawsze można trafić na nieuczciwych ludzi, którzy mogą wykorzystać naszą słabość np. nadmierną ufność
oraz niewiedzę. Handel ludźmi jest jednym z większych zagrożeń współczesnego świata.

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie