Aktualności Brzozów

Kary za niewłaściwą opiekę nad zwierzętami

W ostatnim czasie brzozowscy policjanci mają coraz więcej interwencji w stosunku do właściciele czworonogów. Warto przypomnieć, że w przypadku braku ogrodzenia, pies powinien być trzymany na uwięzi, w przeciwnym przypadku w razie szkód wyrządzonych przez czworonoga odpowiedzialność ponosi właściciel.

Przypominamy treść art. 77 kodeksu wykroczeń:

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Przypominamy przepisy prawne dotyczące opieki nad psami:

Pies bez smyczy lub kagańca – niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (art. 77 Kodeksu Wykroczeń). Właściciel psa, lub inna osoba, czasowo sprawująca nad nim opiekę ma obowiązek utrzymywać zwierzę tak, by nie uciekło i nie zagroziło innym osobom. Przykładem takiego zachowania jest obowiązek trzymania psa na smyczy podczas spaceru, czy takiego trzymania go na posesji, aby nie wydostał się na ulicę.

Szkody wyrządzone przez utrzymywane zwierzę (Kodeks Cywilny) – Kto utrzymuje zwierzę zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło. Naprawienie szkody obejmuje zwrot wszelkich wydatków poniesionych przez poszkodowanego.

Szczepienie psa – Posiadacze psów mają obowiązek zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej, niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *