Domaradz

Nabór wniosków na lokalne inicjatywy

Dnia 29 lutego 2016 roku o godzinie 15:00 mija termin III edycji naboru wniosków o udział w konkursie grantowym, organizowanym w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Program skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych z województwa podkarpackiego, które chcą pozyskać dodatkowe środki na zrealizowanie projektów dotyczących użyteczności publicznej. Z puli 500 650,00 zł przekazanej na inicjatywy lokalne w 2016 roku, można pozyskać od 2 000,00 zł do 5 000,00 zł. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej. Formularz jest dostępny na stronie internetowej: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

            Projekty biorące udział w konkursie mogą dotyczyć np. inicjatyw o charakterze sportowym, na rzecz promocji zdrowia, kultywowania tradycji, rozwoju wolontariatu czy też wsparcia osób niepełnosprawnych. Mogą być realizowane od 1 kwietnia do 15 października 2016 roku, jednak nie mogą trwać krócej niż 60 dni.

            O pozyskanie dotacji mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe, działające nie dłużej niż 18 miesięcy i których budżet za ostatnie 12 miesięcy nie przekracza 25 tys. zł, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe składające się z minimum trzech osób, które podejmą wspólny wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała i wzmacniała.

            W roku ubiegłym, na terenie województwa podkarpackiego z dofinansowania skorzystało 114 inicjatyw.

            Więcej informacji o projekcie i jego zasadach uzyskać można na stronie internetowej www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/ oraz osobiście lub telefonicznie w Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu (tel. 14 681 90 30, e-mail: [email protected]).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *