Aktualności

Rodzina 500+

1 kwietnia rusza Program „Rodzina 500+”, który ma na celu odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce i poprawę sytuacji życiowej rodzin, poprzez częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. W skali rocznej wsparcie wyniesie 6000 zł netto. Prognozuje się, iż skorzysta z niego 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. Jest to pierwsza systemowa i tak szeroka pomoc dla polskich rodzin.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu, natomiast w przypadku pierwszego dziecka (lub jedynego) jego przyznanie jest uwarunkowane sytuacją finansową rodziny: dochód nieprzekraczający 800 zł netto na osobę lub dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – 1 200 zł netto/os. Przyznawane jest rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka na podstawie złożonego wniosku. O wsparcie mogą ubiegać się również samotni rodzice, rodziny patchworkowe, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wysokość świadczenia to 500 zł/miesiąc. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Kwota ta jest zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Dodatkowo, nie będzie wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Druki wniosków można pobierać w odpowiednim do miejsca zamieszkania Urzędzie Gminy lub też ze strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl. Wypełniony dokument będzie można złożyć zarówno osobiście w gminie, jak i za pośrednictwem Poczty Polskiej  i drogą elektroniczną.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. (włącznie), to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem programu „Rodzina 500+” Urząd Wojewódzki w Rzeszowie uruchomił infolinię 800 100 990, za pośrednictwem której wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać informacje. Infolinia będzie do dyspozycji w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki oraz od 8:00 do 16:00 we wtorki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *