Aktualności Wydarzenia

Modernizacja placu przy Domu Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej

Remont nawierzchni wokół Domu Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej został zakończony. Całkowita wartość zadania wyniosła około 35 tys. zł i została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego z budżetu Gminy Brzozów.

W ramach modernizacji rozebrano istniejącą infrastrukturę składającą się z krawężników wraz z ławami betonowymi, zagęszczono podłoże a następnie wymieniono istniejące obrzeża betonowe oraz wykonano powierzchnie z betonu asfaltowego. Nowa nawierzchnia z pewnością poprawi jakość pracy miejscowej ochotniczej straży pożarnej.

Zdjęcia: Facebook OSP KSRG Grabownica Starzeńska

Content retrieved from: https://brzozow.pl/modernizacja-placu-przy-domu-strazaka-w-grabownicy-starzenskiej/.