Aktualności Dydnia

Dożynki Gminne – Grabówka 2015

Chlebek upieczony
Z tegorocznej mąki
Chcemy go dziś oddać
Do uczciwej ręki

Przyjmij od nas Wójcie
Piękny bochen chleba
Dziel go sprawiedliwie
Daj wszystkim jak trzeba

Te oto słowa piosenki, autorstwa przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Niebocku – Pani Danuty Młynarskiej – Marel, oddają istotę jednego z najpiękniejszych dla każdego rolnika dni w roku. To święto radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. To przepiękna polska tradycja i okazja do podziękowania rolnikom za dar pracy ich rąk. To też okazja do wyrażenia zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiązków. Tradycyjnie, w trzecią niedzielę sierpnia, odbyła się uroczystość dożynek gminnych, podczas której podziękowano  wszystkim rolnikom z Gminy Dydnia za ich trud. Tegoroczna impreza odbyła się 16 sierpnia w Grabówce.

Zaproszeni goście, władze Gminy Dydnia, delegacje poszczególnych wiosek z wieńcami oraz mieszkańcy wsi Grabówka, w uroczystym i barwnym korowodzie z orkiestrą dętą na czele, przemaszerowali ze stadionu do kościoła p.w. Nawiedzenia NMP, aby wziąć udział w Mszy św. dziękczynnej za tegoroczne plony. Przemieszczający się korowód cieszył oko i wzruszał serce  kolorytem przebranych w ludowe stroje członków zespołów wokalnych oraz przedstawicielek KGW, reprezentujących poszczególne sołectwa Gminy Dydnia  i niosących przepiękne wieńce dożynkowe.

Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył ks. dziekan Edward Stępień, proboszcz parafii Niebocko, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Jerzy Ziaja, proboszcz parafii Grabówka, w którym zwrócił uwagę na to, że: „Dożynki są uwieńczeniem całorocznej pracy rolnika, który bardzo często zmaga się z przeciwnościami natury. Dlatego to właśnie rolnikowi należy się wdzięczność, uznanie, szacunek, podziw i podziękowanie dla trudu jakiego dokonał, by zebrać zbiory z ziemi dającej nam wszystkim chleb. Nie każdy zna pracę rolnika, nie każdy potrafi solidaryzować się z jego niepokojem o dobrą pogodę, ale każdy pragnie chleba na swoim stole. Dożynki są też  symbolem przywiązania do tradycji narodowej, a dzielenie się chlebem to znak wzajemnego szacunku i uznania”. Dla podkreślenia tych słów, na zakończenie Mszy świętej, przyniesiony w darach z tegorocznych plonów chleb, rozdano uczestnikom liturgii. Obrzędu dzielenia chleba dokonali: Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, księża sprawujący Eucharystię, radny wsi Grabówka Dariusz Fejdasz oraz sołtys Grabówki Józef Pelczar.

Dalsza część uroczystości, która miała już miejsce na stadionie, rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego.

Oficjalnego otwarcia dożynek dokonał Wójt Gminy Dydnia, Jerzy F. Adamski: Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Dostojni Goście! Obchodzimy dzisiaj uroczyście święto plonów naszej gminnej ziemi! Witam bardzo serdecznie na uroczystościach dożynkowych w miejscowości Grabówka. Następnie, zwracając się do wszystkich pracujących na roli, podziękował za efekty całorocznej trudnej pracy, przypominając, że: Ziemia, która jest warsztatem pracy rolnika rodzi i karmi. Ziemia pozbawiona opieki nie daje plonów. Z wdzięcznością i szacunkiem należy pochylić głowę przed tymi, którzy tę ziemię uprawiają i często zmagają się z przeciwnościami sił natury. Oby nigdy nie zabrakło nam tego chleba.

Po serdecznym przywitaniu mieszkańców wsi Grabówka – gospodarzy dożynek, delegacji wszystkich wsi gminy, kół gospodyń wiejskich, strażaków, rad sołeckich, Wójt podziękował księżom za sprawowaną Mszę dziękczynną za plony i w intencji rolników, zaznaczając, że gościł nas gospodarz parafii Grabówka – ks. proboszcz Jerzy Ziaja.

Następnie Wójt skierował słowa powitania pod adresem zaproszonych gości. Nieobecni na uroczystości z powodu pełnienia innych obowiązków: Pan Stanisław Ożóg – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Piotr Babinetz – Poseł RP oraz Radni Wojewódzcy: Pani Dorota Chilik oraz Pan Dariusz Sobieraj skierowali do zebranych listy z życzeniami. Wójt przywitał również biorących udział w obrzędach dożynkowych: Panią Alicję Zając – Senator RP, Pana Bogdana Rzońcę – Posła RP, Pana Adama Śnieżka – Posła RP poprzednich dwóch kadencji, Pana Marka Owsianego – Zastępcę Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie. Przybyli goście, w swoich wystąpieniach, dziękując za zaproszenie, przekazali słowa uznania dla trudnej pracy rolnika.

Wójt Jerzy F. Adamski podziękował także za przybycie na uroczystość delegacji Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Brzozowie na czele z Panem Karolem Dolińskim oraz Panią Barbarą Ruchlewicz, zaznaczając jednocześnie, że to właśnie ten ośrodek troszczy się o dopłaty unijne dla rolników.

Słowa powitania Wójt skierował również do radnych Gminy Dydnia z przewodniczącym Panem Piotrem Szulem i wiceprzewodniczącymi Panem Grzegorzem Rachwałem i Panem Markiem Pocałuniem oraz sołtysów z wszystkich 13 sołectw Gminy Dydnia. Następnie przywitał dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkoły muzycznej, przedszkoli z terenu Gminy oraz swoich współpracowników na czele z wicewójtem Panem Stanisławem Pałysem, skarbnikiem Panią Zofią Pytlowaną oraz pełniącą obowiązki sekretarza Panią Beatę Czerkies.

Pięknymi słowami zostały także powitane przez Wójta  zespoły uświetniające tegoroczne dożynki – Orkiestra Dęta pod batutą Pana Zygmunta Podulki oraz Kapela Przepióreczka kierowana przez Panią Małgorzatę Turopolską.

Następnie Wójt przywitał mieszkańców Gminy Dydnia, z Grabówki, Niebocka, Jabłonki, Dydni, Wydrnej, Krzywego, Obarzyma, Niewistki, Krzemiennej, Temeszowa, Końskiego, Witryłowa, Jabłonicy Ruskiej, Ulucza oraz mieszkańców z zaproszonych Wsi – Lalina, Falejówki i Raczkowej.

Dobitnym akcentem uroczystości było przekazanie przez starostów dożynek – Panią Katarzynę Zimoń i Pana Józefa Pelczara na ręce Wójta – Gospodarza Gminy Dydnia – chleba upieczonego z tegorocznych zbiorów, symbolu miłości do ziemi i ciężkiej pracy człowieka, z prośbą, aby dzielił nim wszystkich sprawiedliwie i do syta. Pięknymi słowami podziękowali również Bogu za wszelkie łaski, a rolnikom za trud, nawołując jednocześnie do poszanowania tego daru, jakim jest chleb powszedni i wpajania takiej postawy kolejnym pokoleniom.

Starostami tegorocznych dożynek, z racji, że odbyły się one w Grabówce, byli mieszkańcy tej właśnie wsi. Pani Katarzyna Zimoń wraz z mężem Lesławem gospodarzy na 2 ha areale. Uprawiają pszenicę, pszenżyto, owies, ziemniaki. Hodują krowy, trzodę chlewną oraz drób. Pani Katarzyna pielęgnuje również kwiaty, które są imponującą ozdobą domu. Jest też osobą udzielającą się społecznie – należy do Koła Gospodyń Wiejskich, a przez wiele lat działała w Radzie Rodziców przy SP w Grabówce. Mąż Starościny pracuje zawodowo, więc można śmiało stwierdzić, że to ona jest Panią na włościach.

Starosta Pan Józef Pelczar wraz z żoną Anetą gospodaruje na areale 6 ha. Sadzą ziemniaki, sieją pszenicę i owies. W oborze hodują dwie krowy, trzodę chlewną oraz drób. Żona Aneta bardzo dba o obejście, które bogate jest w piękne kwiaty, drzewka owocowe i inne rośliny. Pan Józef pracuje zawodowo w Polskiej Spółce Gazownictwa, co nie przeszkadza mu w tym, aby  udzielać się społecznie – sprawuje bowiem funkcję Sołtysa i jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabówce.

W ceremoniale dożynek ważnym elementem jest artystyczna prezentacja przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich. Jest to pokaz umiejętności poetyckich, wokalnych i rękodzielniczych. Wszystkie w oryginalny sposób dziękowały za plony i trud pracy, prezentując przywiezione z sobą wieńce. I w tym roku budziły zachwyt swoimi kształtami, inspirowanymi symboliką religijną, kolorytem, sposobem splatania zbóż, wplatania kiści owoców oraz warzyw czy wreszcie dekorowania kwiatami, ziołami i ozdobnymi trawami. Dziękujemy ich wykonawcom  za  pomysłowość i rękodzielniczą fantazję, bowiem każda forma utrwalania ginących zwyczajów jest potrzebna, żeby wyeliminować napływ miastowego pośpiechu, a zachować wspólnotę działań środowisk wiejskich.

W podziękowaniu za piękne wieńce wszystkie koła otrzymały od Wójta Jerzego F. Adamskiego pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

 Na wszystkich zebranych na miejscowym stadionie czekały różnorodne atrakcje, które zostały przygotowane przez organizatorów: Gminę Dydnia, KGW Grabówka z Panią Małgorzatą Ratajczyk, Radę Sołecką z Panem Józefem Pelczarem, Straż Pożarną z Panem Adamem Kucharskim, GOK z Dyrektorem Panem Jackiem Adamskim oraz Panią Małgorzatą Turopolską, Szkołę Podstawową z Dyrektorem Panią Teresą Mazur. Tak więc, dzięki ich staraniom odbyły się koncerty: Orkiestry Dętej pod batutą Pana Zygmunta Podulki oraz Kapeli Przepióreczka. W tym roku „gwiazdą wieczoru” była Kapela Góralska Jontki z Żywca, która już od 18 lat z dużymi sukcesami występuje w kraju i za granicą, zdobywając w ten sposób uznanie i popularność. Również  nas bawiła urozmaiconymi polskimi utworami góralsko – biesiadnymi w profesjonalnym wykonaniu. Kapela oprócz wykonywania piosenek zorganizowała konkursy, w których wzięli udział:  Wójt – Gospodarz Gminy Dydnia oraz Sołtys – Gospodarz Wsi Grabówka. U pierwszego uczestnika sprawdzano znajomość mowy góralskiej oraz umiejętność góralskiego tańca. Wszystkim bardzo się podobało, więc też należała się nagroda w postaci pięknego góralskiego kapelusza oraz ciupagi – symbolu sprawowania władzy. Drugi z uczestników musiał zaśpiewać po góralsku oraz sprawdzić swoją formę podczas wykonywania także góralskich pompek. Ponieważ wszystko poszło sprawnie, uczestnika nagrodzono pięknie zdobionym kapeluszem. Gratulacje!

Niezwykle bogatą ofertę zaproponował również sponsor tegorocznych dożynek Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A.  z siedzibą w Warszawie, który zorganizował różnorodne konkursy: rodzinne, plastyczne i zręcznościowe. Na zwycięzców czekały cenne nagrody m.in. w postaci sprzętu elektronicznego, zaś dla każdego uczestnika przewidziano nagrody pocieszenia.

W tym dniu na publiczność czekało wiele atrakcji, m.in. degustacja lokalnych potraw przygotowanych przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz przez firmę cateringową, a na najmłodszych zabawa na trampolinie oraz zjeżdżalni, a także możliwość zakupienia zabawek na rozłożonych kramach.

Dbający o zdrowie mieli możliwość wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy we krwi. Organizatorem tych badań był dr Dariusz Sobieraj, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Patronatem medialnym tegoroczne święto plonów objął Tygodnik Regionalny ,,Nowe Podkarpacie” oraz kwartalnik ,,Nasza Gmina Dydnia”.

Dożynki zakończyły się festynem, podczas którego miłośnicy tańców bawili się przy muzyce zespołu Just Band.

Licznie zebrana widownia potwierdziła, że Dożynki Gminne są ważnym wydarzeniem w życiu społeczności lokalnej.

Małgorzata Adamska

Cała galeria zdjęć dostępna na stronie: http://www.gminadydnia.pl/pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *