Aktualności

Z jakich części składa się znak drogowy?

Znaki drogowe pomagają kierowcom i innym uczestnikom ruchu prawidłowo poruszać się na drodze, a także przeciwdziałają kolizjom, wypadkom i ostrzegają przed niebezpieczeństwami. Z jakich części składa się znak drogowy, z jakich materiałów są produkowane te komponenty i jakie każdy z nich pełni role?

Zadania znaków drogowych

Znaki drogowe mają określone w przepisach ruchu drogowego dokładnie sprecyzowane role. Dzielą się one na kilka rodzajów: m.in. znaki informacyjne, ostrzegawcze, nakazu i zakazu. Mogą one zatem informować o obiektach znajdujących się przy drodze, ostrzegać o miejscach niebezpiecznych, nakazywać, jaki jest wymagany sposób jazdy lub zabraniać wykonywania określonych manewrów. 

Znaki drogowe powinny być wykonane w określony sposób. Przepisy dokładnie precyzują ich wielkość i wymiary (długość, średnicę, wysokość), a także widoczność, a nawet odstęp międzyliterowy i między cyframi. Wszystko po to, by znaki drogowe były jednolite i spójne w całym kraju. Przepisy podają także konkretne odległości znaków od jezdni oraz wysokość ich umieszczania. Dzięki temu osoba kierująca pojazdem powinna wyraźnie widzieć znak i odczytać wszystkie znajdujące się na nim informacje oraz zdążyć prawidłowo na nie zareagować.

Z czego składa się pionowy znak drogowy?

Stały, czyli mocowany na stałe, pionowy znak drogowy składa się z następujących komponentów:

  • lica,
  • tarczy z uchwytem montażowym,
  • konstrukcji wsporczej znaku lub słupka.

Lico znaku to integralna część tarczy i jej przednia część. Lico wykonuje się z samoprzylepnej, odblaskowej folii. Przepisy dokładnie regulują i określają wymagania minimalne, jaki typ folii powinien się znaleźć na licach znaków w zależności od lokalizacji znaku drogowego. Podział ten uwzględnia usytuowanie znaku (obok jezdni lub nad jezdnią), a także rodzaj drogi (np. autostrady, drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne itd). Folie, stosowane na licach znaku, dzielą się na 3 podstawowe rodzaje:

  • folia typu 1 
  • folia typu 2
  • folia pryzmatyczna

Kolejną częścią, z której składa się znak pionowy, to tarcza. Jest to płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której znajduje się lico. W nowoczesnych tarczach znaków drogowych – np. marki Wimed – stosuje się podwójnie zagiętą krawędź, dzięki temu jest bardziej wytrzymała i odporna na akty wandalizmu i zniszczenie. Tarcza znaku wykonywana jest z blachy ocynkowanej ogniowo lub blachy aluminiowej. 

Ostatnim elementem, na który składa się znak drogowy pionowy, jest konstrukcja wsporcza znaku. Tutaj do wyboru jest kilka rozwiązań. Jeśli tarcza znaku została dodatkowo wzmocniona profilami stalowymi, to posłużą one jako elementy montażowe do przykręcenia znaku do słupka lub konstrukcji wsporczej. Tarcza znaku drogowego bez takich profili z reguły montowana jest do konstrukcji wsporczej uchwytami typu zacisk. Jeśli chodzi o słupki do znaków drogowych, nazywane także sztycami do znaków drogowych, to najczęściej są one wykonane z ocynkowanej stali i przybierają formę rur. Większość pionowych znaków drogowych jest mocowana na takich rurach, na dole mają przyspawaną kotwę lub nawiercony otwór.