Inne

Jak uniknąć porażenia prądem w czasie pożaru

Pożar to żywioł, który potrafi w krótkim czasie zniszczyć dobytek całego życia. Podczas akcji gaśniczej strażacy narażeni są nie tylko na poparzenie ogniem, ale często również na porażenie prądem. Jednym ze sposobów na zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w gaszeniu pożaru jest zastosowanie przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Czym jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Podstawowym zadaniem instalacji przeciwpożarowych jest poprawa poziomu bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie budynków i osób w nich przebywających przed skutkami pożaru. Tego rodzaju systemy ułatwiają ewakuację i wpływają na przyspieszenie procedury gaszenia ognia. Jednym z elementów wykorzystywanych w instalacjach jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Urządzenie określane często skrótem PWP odpowiedzialne jest za odcinanie dopływu prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem tych, których działanie jest niezbędne podczas pożaru. Są to m.in. obwody odpowiedzialne za dostarczanie prądu do pomp pożarowych, audiowizualnych systemów ostrzegawczych, wind oraz urządzeń wentylacyjnych. 

Budowa i sposób działania przeciwpożarowych wyłączników prądu

Wybierając przeciwpożarowy wyłącznik prądu (http://cerbex.pl/nowosc-przeciwpozarowy-wylacznik-pradu-pwp-cx-2004/), warto zwrócić uwagę na jego jakość. Zaleca się korzystanie z certyfikowanych urządzeń. Ich przykłady znaleźć można na stronie http://cerbex.pl/nowosc-przeciwpozarowy-wylacznik-pradu-pwp-cx-2004/. Nowoczesne wyłączniki oferowane przez renomowanych producentów składają się z kilku elementów, takich jak urządzenie uruchamiające, wykonawcze i sygnalizujące. Po naciśnięciu przycisku urządzenia uruchamiającego sygnał przekazywany jest na cewkę urządzenia wykonawczego wyposażonego w wyłącznik odpowiedzialny za odłączenie dopływu energii elektrycznej do budynku. Potwierdzeniem wyłączenia zasilania jest zapalenie się i ciągłe świecenie sygnalizatora optycznego. Producenci przeciwpożarowych wyłączników prądu mają w swej ofercie wiele mniej lub bardziej skomplikowanych urządzeń. Pierwsze wykorzystywane są w obiektach ze stałym dozorem technicznym, w których możliwe jest czasowe, testowe wyłączenie instalacji. Drugie stosuje się w przypadku rozległych obiektów, w których testowe wyłączanie zasilania nie jest możliwe lub jest utrudnione.

Zastosowanie przeciwpożarowych wyłączników prądu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowy wyłącznik prądu musi zostać zamontowany w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m³, a także w budynkach znajdujących się w strefie zagrożonej wybuchem. Okazuje się, że tego rodzaju urządzenia świetnie sprawdzają się również w obiektach wyposażonych w instalację fotowoltaiczną. W ostatnim czasie w Polsce zrealizowano ogromną ilość inwestycji w panele wytwarzające energię elektryczną. Niestety jakość wykonanych instalacji często pozostawia wiele do życzenia, a popełnione błędy montażowe zwiększają ryzyko wystąpienia pożaru. Uruchomienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w momencie zapalenia się instalacji fotowoltaicznej zwiększa skuteczność prowadzonej akcji gaśniczej i pozwala na zastosowanie wody, piany oraz proszku gaśniczego, a nie tylko środków przeznaczonych do gaszenia urządzeń elektrycznych.